سه‌شنبه 28 آبان 1387
راه های حال دادن به مردم!!

داشتم فک می کردم چه جوری می شه مردم رو راضی کرد؟؟ ۵ تا راه بیشتر پیدا نکردم!!: 

 

کلا در مقابلشون سکوت اختیار کنی 

بخندونیشون 

درس بخونی 

حرف مفت نزنی 

مسواکتم بزنی 

 

داشتم فک می کردم چه جوری می شه اعصاب مردم رو خرد کرد؟؟ دقیقا به ۱۰۰۱ راه رسیدم!! که همه اینا باعث می شه فحش مادر خواهری نصیبت کنن!!

  

چند راه مشهودش به قرار زیر است:  

دستتو بکنی تو دماغت و ...

بو بدی (حتی بعضی وقتا بوی عطری که اونا دوست ندارن!!)

درس نخونی 

بخوابی و هیچ غلطی نکنی 

ا ی ر ا ن ی باشی یا ا پ و ز ی س ی و ن

فحش خواهر مادری بدی (یه حالی می ده دو طرف شروع می کنن فحش بازی!!)

مست باشی  

وقتی می رقصی جفتک بندازی 

حقتو بخوای 

مچشون رو بگیری 

تو اتوبوس بهشون جا ندی بیان بالا  

وقتی تاکسی صدا کردن بپری تو جاشون رو بگیری 

تو صف واینستی بپری با عباس آقا صاحب مغازه احوال پرسی کنی و حالشو ببری 

تو هوای ابری عینک آفتابی بزنی (حتی وقتی دکتر بهت گفته بازم فحش می خوری) 

زن اجتماعی و مستقل باشی (از مردا فحش می خوری)

مرد زن ذلیل باشی (بازم از مردا فحش می خوری)

دستاتو خشک نکنی و با دست خیس باهاشون دست بدی 

موقع روبوسی تفیشون کنی 

خراب شی خونه شون تا ۱ سال هم بمونی 

نخوای ماوقع زندگیتو بهشون بگی 

بالا بیاری (اونم وقتی که حالت داغونه و تو اتوبوس رو صندلی برعکسکی مجبور شدی بشینی) 

وایستی وسط خیابون مثلا پشت درختا کارتو بکنی!! (بی ادب!!) 

سر کارشون بذاری 

بفرستیشون دنبال نخود سیاه که تنهایی حالشو ببری 

تو خیابون تف کنی  

دماغشو به هر نحوی بسوزونی 

نشنوی چی میگه (حداقل ۳ بار مجبورش کنی تکرار کنه) 

گیر بدی رو اعصابشون به طرق مختلف پیتیکو پیتیکو سواری کنی 

مثل ابر بهاری گریه کنی دلیلشو نگی 

یهو قاط بزنی و مثل برج زهرمار رفتار کنی 

از دنده چپ پا شی هی حرف مزخرف بزنی 

جریمه شون کنی 

اگه خلاف رانندگی کرد شماره شو برداری به راهنمایی رانندگی جلوی خودش خبر بدی 

اگه ورود ممنوع اومد جلوشو بگیری و مجبورش کنی دنده عقب از کوچه یا خیابون بره بیرون (این خیلی حال می ده) 

اگه طرفت مربی رانندگی است رو اعصابش با اون کلاچ دوی ماراتن بری!! 

وسط خیابون با اون لگن پیکانت کج وایستی و ترافیک راه بندازی 

و هوار راه دیگر!! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

به جان خودم کلی حرف س ی ا س ی هم داشتم ها تو مایه های رئیس مهرورزی و نرخ ت و ر م ولی دیدم میان ف ی ل ت ر می کنن گناه دارم ننوشتم 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

این قسمتو حذفیدم...