دوشنبه 18 آذر 1387
والا!!

خوب اینم یه راه زندگیه!!‌بشینی پای تلویزیون و تخمه بشکنی و منتظر باشی بمیری!!