سه‌شنبه 3 دی 1387
Friendship Rule in 21st Century!!

ازش نهایت استفاده رو بکن و بعدش وقتی کارت باهاش تموم شد دورش بنداز و محل خرم به ای میلهاش و یا اس ام اس هاش نده!!