دوشنبه 16 دی 1387
یعنی ما داریم اینجا حالشو می بریم!!

ما الان تو عزاداری بیدیم عمرا بلاگم رو آپ کنیم!! 

 

اینو دیشب به خودم گفتم...بعد مثل مسئولین ممل.کتی خوافیدم خواف دیدم که باید بی خودکی بلاگ بنوسم!!  

 

دقت کردین هویج دونه ای ۱۰۰ تومن شده!! از گوجه فرنگی و امثال اون هم که اصلا حرف نمی زنم!! ما رو بگو دل خوش بودیم به بابامون به جای سیگار هویج بدیم شاید بتونه ترک کنه!!‌دیدیم هویج گرون تره صرفنظر نمودیم!! 

 

خوبه همین امروز صبحی آقای حقوق مصرف کننده فرمودن: وای مصرف کنندگان گرامی معجزه رخ داده قیمت همه چی نصف شده!!‌  

 

حالا فهمیدم نصف یعنی چی داداش!! 

 

---------------------------------------- 

بعدا نوشت: 

 

زین پس به جای فحش ((کوفت بخوری)) بفرمایید ((روغن زیتون بخوری))!! بسی تو مایه های روغن موتور ماشینه!! 

 

آقا ما ماندیم یعنی ایشان تمام عمر همینجوری درس می خونده!! چطو نمرده؟؟!! 

ساعت ۵.۵ صبح بیدار می شه!! ۶ می ره کلاس تا خود ۴ عصر تو کلاسه بعد میاد بدون حرف زدن با ما می پره تو اتاق بنده بیچاره در هم می بنده بد تا ۱۲ شب یه سره می خونه؟!! والا بنده به عمرم شده خیلی دقیق خونده باشم اما حداکثر مدتی که تونستم پیوسته درس بخونم ۱۰ دقیقه بوده!! از همین زو زو بپرسین بنده چقده درس می خونم؟!! من به عمرم خر نزدم (محترمانه تر از این نتونستم بگم!!) یعنی تلف نمی شن اینایی که اینجوری می خونن؟؟ من شب امتحانم هم که باشه بمیرم اینجوری درس نمی خونم! مگه جونمو از سر راه آوردم!!