پنج‌شنبه 26 دی 1387
خداحافظ

دیگه تموم شد... هم ارزوهای من هم بلاگ نوشتن... 

 

حذفش نمی کنم چون واقعا استنفورد رو دوست دارم... خداحافظ...