پنج‌شنبه 3 بهمن 1387
فحش ۲

 جملات آدم ور هم شور مردمی!! حتما شما هم اینجور حرف زدن رو زیاد شنیدین!! 

- عزیزم بستگی داره که سر کدوم گوری وایستاده باشی... سر قبر من یا سر قبر خود خاک بر سرت؟ 

- خاک بر سر مادر مردت بکنم دو کلاس سفات نداری بیشعور این کاغذ رو بخونی که سرتو نندازی پایین بیای تو؟ وقتی .... .... .... (بیب بیب بیب شدید ها!!) دیگه از این غلطا نمی کنی...

- گوساله مگه ندیدی راهنما زدم؟ 

- ... گاله ات رو ببند... 

 

خاک ور چوکم!! مردم چقذه بی ادب شدن!! منم با نوشتن اونا البت قبول دارم کار بدی کردم!! ولی خداییش دیگه حرصم در اومده بود!! تو رو جون هر کی دوست دارین اینقده بی ادبی حرف نزنین!! (تبصره: البت اگه داشتین می ترکیدین با یه بی ادب و بی تربیت هم می شه قضیه رو ختم کرد به خدا) 

 

من به عمرم فقط دو تا دوست داشتم که نهایت ادب رو تو رفتاراشون دیدم یکی شون حداکثر فحشی که تو نهایت انزجار می زد ((کدو)) بود و اون یکی حتی مامان و باباش رو هم ((شما)) خطاب می کرد حتی وقتی دانشگاه قبولش نکرد بازم با نهایت احترام با اون نامردای کدو حرف زد!! 

فقط بعدش برای من گریه کرد اما هیچی نگفت!! تازه من که اومدم بهشون فحش بدم ( منم فحش می دم دروغ چرا!! همون بی ادب و بی تربیت برای من بس است) گفت حق دارن خوب دوست دارن بچه های خودشون بیان این دانشگاه!! (بازم دروغ چرا -- اون موقع که اینو گفت من تو دلم بهش فحش خواهر مادری دادم که بچه حقته!! دفاع کن) 

  

پیوست: تازه اون هش و هی و فحشای بی ناموسی رو نگفتم به جان خودم!! اگه به من باشه باید ۹۰ درصد حرفای مردم رو سانسور کرد!! چون ۹۰ درصد حرفاشون فحش خواهر مادری و حیواناتی است!! 

 

 **

بعدا نوشت: میرزا استنفوردی العظما فرمودند: ۹۰ درصد جامعه علمی در دستشویی ها و حمام و کلا سرویس های بهداشتی شکوفا می شوند... باور ندارید ۱ روز به این مکان مقدس نروید ببینید اصلا می توانید فکر کنید چه برسه به اینکه کشف علمی هم انجام دهید!!