جمعه 30 اسفند 1387
اگه بخوام هم نمی تونم...

قلبم رو جا گذاشتم... این رو موقع عید احساس کردم... پیش مادرم پیش پدرم... اگه اونجا بودم بغلشون می کردم می بوسیدمشون


اما اینجا حتی تلفن هم با من قهره حتی اون هم نمی ذاره که لااقل صداشون رو بشنوم...

   1      2      3      4      5      ...      7      >>