سه‌شنبه 11 فروردین 1388
عنوان ندارد داداش...

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد... حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد...


می دونی از وقتی اومدم اینجا هر روز بیشتر دلتنگ می شم. اولاش سعی می کردم با آهنگایی مثل ساسی مانکن خودم رو گول بزنم اما دیگه کارم به این آهنگ رسیده:

http://www.youtube.com/watch?v=o-gaQBxWRBE


آهنگ خالی ابی... ولی خوبی که داشته اینه که به خدا نزدیکتر شدم حالا کمتر بهش غر می زنم کمتر اذیتش می کنم چون می دونم تا همین جا هم کلی بهم لطف کرده... خدا بزرگه... اینکه تا اینجا منو آورده هیچ وقت نمی فهمم اما یه چیزی رو می دونم اینکه دوستش دارم خیلی خیلی زیاد...