پنج‌شنبه 31 اردیبهشت 1388
توی کوره راه چشمام عطر بارون بوی سیبی...

من بهترین لحظات عمرم کنار خانواده ام بودم... دلم براشون تنگ شده خیلی زیاد خیلی خیلی خیلی زیاد...


اینو هم دوست دارم:

http://www.youtube.com/watch?v=OciWPJQ8oMw&feature=PlayList&p=8215AEA7AF4F24A6&playnext=1&playnext_from=PL&index=26


بعدی اش رو هم دوست دارم همون که ترکی برای امام زمان می خونه پنجشنبه و جمعه ایران که می شه دلم می گیره یاد وقتایی میوفتم که کنار مامان و بابا اینها رو با هم می دیدیم 


نمی دونم از کدوم ستاره می بینی منو... اما می دونم می بینی منو


   1      2      3      4      5      6      >>