X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه 15 خرداد 1388
بی خیل بابا!!

آزاده داره از دست می ره...شوخی ندارم که!! تست افسردگی دادم معلوم شد بنده افسردگی شدید دارم!!


نمی دونم چرا هیچ چیزی باعث نمی شه خوشحال بشم هیچ چیزی...فکر می کنم دوستم نداره و منو رها کرده به حال خودم اونم غریب بعد می گم امکان نداره منو تنها بذاره اونم اینجا...اما حقیقت اینه که نمی تونم بفهممش!! حکمتش چیه؟ خودت بگو واقعا حکمت چیه؟ 


شدید با خودم درگیرم!! شما وارد این درگیری نشو که شل و پل می شی ناخواسته!!


بعدا نوشت:


تازه فهمیدم چرا IranProud آپ نمی کنه!! ارتحاله اونجا!! من سریال ایرانی می خوام خوب