سه‌شنبه 10 دی 1387
افسرده!!

یعنی عمرا من حالم خوب شه!!  

 

شانس بیاریم از این ماجرا جون سالم بدر ببریم